Lorem ipsum dolor Made with MAGIX
Plaatsnamenregister Met kerst vieren we de geboorte van Jezus Christus. De evangelist Lucas heeft dat als volgt beschreven: In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit dat de hele wereld zich moest laten registreren. Deze eerste registratie vond plaats toen Quirinius gouverneur van Syrië was. Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven, ieder in zijn eigen stad. Zo ook Jozef; hij ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David, Betlehem genaamd, omdat hij uit het huis van David stamde, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl ze daar waren kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen, en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene; ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak, omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf. Bron: Evangelie volgens Lucas hoofdstuk 2 vers 1-7. Franciscus van Assisi staat aan de wieg van de kerststal, hij gebruikte de kerststal als een manier om gewone mensen aan te spreken met het kerstevangelie. Door op de plaatsnaam te drukken, kunt u de foto’s van de plaatselijke kerststallen bekijken. Kerststal Bergen op Zoom Kerststal Bergen op Zoom
kerststal